Cast ajansları reklamlara dayalı çalışmalar içerisinde de yer alarak gerekli kişilerin bu tür tanıtım projeleri içerisinde yer almasına dayalı bir çalışma içerisinde kendilerini göstereceklerdir. Buna bağlı olarak da ilgi çekecek sonuçlar sürekli olarak kabul edilecektir. Cast ajanslarının reklam faaliyetleri içerisinde kendini gösterecek olan oyuncu veya model adayları; istekleri kapsamında bir meslek grubuna dahil olmakla beraber;